Testa vara kartläsare

Det är inte bara att köra rally man kan göra, utan man kan även vara den som sitter jämte och är kartläsare. Det är alltid en förare och en kartläsare i bilen. Det är en viktig uppgift som kartläsaren har. Den personen är nämligen den som ska ha full koll på banan. Kartläsare eller co-driver, är den person som ger föraren instruktioner om hur föraren ska köra. Kartläsaren är även andreförare eftersom att personen i fråga har rätt att köra ekipaget om föraren tvingas bryta. 

När det är tävling så har föraren och kartläsaren ett kommunikationssystem inbyggt i sina hjälmar. Kartläsaren berättar hela tiden vad han eller hon har för noteringar som gjorts för banan. Det görs en besiktning av banan innan just för att ha koll på hur banan går, vad det är för kurvor med mera. Då kartläsaren kan berätta detta under färd så kan föraren få en aning om hur sträckan går och kan på så sätt köra sträckan så snabbt som möjligt.

Alla kan bli kartläsare. Det spelar ingen roll om du idag jobbar med flyttstädningar i Linköping (läs mer på jourstadsverige.se om du vill ha hjälp med flyttstädning) eller om du är mekaniker. Så länge du har intresse för sporten, bra uppmärksamhet och inte är rädd för höga farter kan du passa bra som co-driver. 

Nya regler för högre säkerhet

Förr fick man inte besikta banan utan då fick kartläsaren istället en karta som användes för anteckningar. Bansträckningen hölls då hemlig fram till tävlingsdagen då kartorna delades ut. Man kunde också få en bok med noter, som var anvisningar i hur man skulle köra. Men så är det sällan längre på grund av säkerhet. Nu finns det allt som oftast både möjlighet att besiktiga de olika specialsträckorna och skyltar som visar föraren hur vägen går samt varningar vid olika typer av hinder. 

15 Jun 2022

© 2024 Rallymixing.se. Alla rättigheter förbehållna.